Στον ΑΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ θα βρείτε πλήρως καθετοποιημένες υπηρεσίες στον τομέα των φωτοβολταϊκων καθώς:

 • Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο και καλά εξοπλισμένο εργαστήριο ηλεκτρονικών επισκευών οπού σε ελεγχόμενες συνθήκες εξομοίωσης σε κάθε επισκευή μετατροπέα γίνεται 24ωρη δοκιμή πριν την παράδοση.
 • Μπορείτε να αποστείλετε τον μετατροπέα στις εγκαταστάσεις μας για να ενημερωθείτε για την βλάβη και το κόστος ακόμα και πριν την επισκευή.
 • Σε συνδυασμό με την υπηρεσία που έχουμε για την προσωρινή αντικατάσταση του μετατροπέα σας απο μετατροπέα αντικατάστασης μέχρι να επιδιορθωθεί ο παλιός δεν χάνεται ούτε μία κιλοβατώρα. Οσοι πελάτες έχουν συνάψει ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης δεν χρεώνονται για τον μετατροπέα αντικατάστασης αλλα μόνο για την επισκευή του παλιού. Η υπηρεσία αφορά όσους νομούς συνορεύουν με το νομό Θεσσαλονίκης.

Επισκευάζουμε ΟΛΟΥΣ τους τύπους μετατροπέων. Ενδεικτικά αναφέρουμε :

 • SMA
 • Kaco
 • Kostal
 • Solar Max
 • Refusol
 • Effekta
 • AEG
 • ABB
 • Power One
 • Ingeteam
 • Growatt
 • OMNIK
 • DANFOSS
 • Eversolar
 • Mastervolt

ΠΑΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ