Στον ΑΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ θα βρείτε πλήρως καθετοποιημένες υπηρεσίες στον τομέα των φωτοβολταϊκων καθώς:

 • Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο και καλά εξοπλισμένο εργαστήριο ηλεκτρονικών επισκευών οπού σε ελεγχόμενες συνθήκες εξομοίωσης σε κάθε επισκευή μετατροπέα γίνεται 24ωρη δοκιμή πριν την παράδοση.
 • Μπορείτε να αποστείλετε τον μετατροπέα στις εγκαταστάσεις μας για να ενημερωθείτε για την βλάβη και το κόστος ακόμα και πριν την επισκευή.

 • Άρτια εξοπλισμένοι τεχνικοί μας επισκέπτονται τον χώρο της εγκατάστασής σας για τη άμεση διάγνωση η και επιτόπια διόρθωση του προβλήματος. 

 • Σε συνδυασμό με την υπηρεσία που έχουμε για την προσωρινή αντικατάσταση του μετατροπέα σας απο μετατροπέα αντικατάστασης μέχρι να επιδιορθωθεί ο παλιός δεν χάνεται ούτε μία κιλοβατώρα. Οσοι πελάτες έχουν συνάψει ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης δεν χρεώνονται για τον μετατροπέα αντικατάστασης αλλα μόνο για την επισκευή του παλιού. Η υπηρεσία αφορά όσους νομούς συνορεύουν με το νομό Θεσσαλονίκης. 

Επισκευάζουμε ΟΛΟΥΣ τους τύπους μετατροπέων. Ενδεικτικά αναφέρουμε : 

 • SMA
 • Kaco
 • Kostal
 • Solar Max
 • Effekta
 • AEG
 • ABB
 • Power One
 • Growatt
 • OMNIK
 • DANFOSS
 • Eversolar

ΠΑΡΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ