Στοιχεία πελάτη:

Όνομα *
Επίθετο *
Διεύθυνση*
Περιοχή *
TK *
Τηλέφωνο 1*
Τηλέφωνο 2
Email *

Στοιχεία μετατροπέα:

Κατασκευαστής τύπος:
Τεμάχια
Ισχύς KW
Αριθ. Σειράς

Στοιχεία εγκατάστασης:

Αριθ. Στοιχειοσειρών
Αριθ. Προσανατολισμών
Περιγραφή βλάβης
Παρατηρήσεις