Στοιχεία πελάτη:

  Όνομα *
  Επίθετο *
  Διεύθυνση*
  Περιοχή *
  TK *
  Τηλέφωνο 1*
  Τηλέφωνο 2
  Email *

  Στοιχεία μετατροπέα:

  Κατασκευαστής τύπος:
  Τεμάχια
  Ισχύς KW
  Αριθ. Σειράς

  Στοιχεία εγκατάστασης:

  Αριθ. Στοιχειοσειρών
  Αριθ. Προσανατολισμών
  Περιγραφή βλάβης
  Παρατηρήσεις