Η Αινέας Τεχνική στο πλαίσιο ενημέρωσής των πελατών αλλά και συνεργατών της διοργανώνει σεμινάρια Net Metteing στην Έδρα της επιχείρησής!

Οι θέσεις είναι περιορισμένες!

Μετά την παρακολούθηση θα δοθεί πιστοποίηση παρακολούθησης. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να κρατήσετε την θέση σας.

Leave a Reply

Bulgarian BG English EN Greek EL