Τα συχνότερα σφάλματα σε μετατροπείς ABB


Δοκιμάστε να κλείσετε τον διακόπτη δικτύου και να τον ξανανοίξετε μετά από 2-3 λεπτά.
Αν το πρόβλημα επιμένει θα πρέπει να μας αποστείλετε τον μετατροπέα για επισκευή.

Παρακάτω εμφανίζεται μια αναλυτική λίστα ενδεικτικά με τα πιθανά σφάλματα που μπορεί να εμφανιστούν στους inverter της SMA.

Μπορείτε να αναζητήσετε το σφάλμα με τον κωδικό του χρησιμοποιώντας τη φόρμα αναζήτησης:

MESSAGEWARNINGERROR TYPEDESCRIPTIONACTION
Sun LowW001Input Voltage under threshold
Input voltage under threshold (when off)
Επικοινωνήστε μαζί μας
Input OCE001Input Over-currentΕπικοινωνήστε μαζί μας
Input UVW002Input Under-voltageΕπικοινωνήστε μαζί μας
Input OV
E002Input Over-voltageΕπικοινωνήστε μαζί μας
Int. ErrorE003No parametersΕπικοινωνήστε μαζί μας
Bulk OVE004Bulk Over-voltageΕπικοινωνήστε μαζί μας
Int. ErrorE005Communication ErrorΕπικοινωνήστε μαζί μας
Out OCE006Output Over-currentΕπικοινωνήστε μαζί μας
Int. Error
E007
IGBT SatΕπικοινωνήστε μαζί μας
Sun LowW011Bulk Under-voltageΕπικοινωνήστε μαζί μας
Int. ErrorE009Internal ErrorΕπικοινωνήστε μαζί μας
Grid FailW003Grid Fail
Wrong grid parameters
Επικοινωνήστε μαζί μας
Int. Error
E010
Bulk LowΕπικοινωνήστε μαζί μας
nt. ErrorE011Ramp FailΕπικοινωνήστε μαζί μας
DC/DC Fail
E012
DcDc Error revealed by inverter
DcDc fault detected by inverter
Επικοινωνήστε μαζί μας
Wrong Mode
E013
Wrong Input setting (Singe instead of dual)
Wrong Input setting (Single instead of dual channel)
Επικοινωνήστε μαζί μας
Over Temp.
E014
Over-temperature
Internal temperature too high
Επικοινωνήστε μαζί μας
Cap. FaultE015Bulk Capacitor Fail
Bulk capacitor fault
Επικοινωνήστε μαζί μας
Inv. Fault
E016
Inverter fail revealed by DcDc
Inverter fault detected by DcDc
Επικοινωνήστε μαζί μας
Int. ErrorE017Start TimeoutΕπικοινωνήστε μαζί μας
Ground F.
E018
I leak fail
Leakage current fault
Επικοινωνήστε μαζί μας
Int. Error
E019
I leak Sensor fail
Leakage current fault
Επικοινωνήστε μαζί μας
Int. Error
E020
DcDc relay fail
DcDc relay fault
Επικοινωνήστε μαζί μας
Int. ErrorE021Inverter relay fail
Inverter relay fault
Επικοινωνήστε μαζί μας
Int. ErrorE022Autotest TimeoutΕπικοινωνήστε μαζί μας
Int. ErrorE023Dc-Injection ErrorΕπικοινωνήστε μαζί μας
Grid OVW004Output Over-voltageΕπικοινωνήστε μαζί μας
Grid UVW005Output Under-voltageΕπικοινωνήστε μαζί μας
Grid OFW006Output Over-frequencyΕπικοινωνήστε μαζί μας
Grid UF
W007
Output Under-frequencyΕπικοινωνήστε μαζί μας
Z Grid HIW008Z grid out of range
Impedence outside range
Επικοινωνήστε μαζί μας
Int. ErrorE024Unknown Error – Internal ErrorΕπικοινωνήστε μαζί μας
————
E025
Riso Low (Log Only)
Low insulation resistance (Log only)
Επικοινωνήστε μαζί μας
Int. Error
E026
Vref Error
Wrong reference voltage (VRef)
Επικοινωνήστε μαζί μας
Int. Error
E027
Vgrid Measures Fault
Grid voltage (VGrid) misreading
Επικοινωνήστε μαζί μας
Int. ErrorE028Fgrid Measures Fault
Grid frequency (FGrid) misreading
Επικοινωνήστε μαζί μας
Int. ErrorE029Zgrid Measures FaultΕπικοινωνήστε μαζί μας
Int. ErrorE030Ileak Measures Fault
Leak current (ILeak) misreading
Επικοινωνήστε μαζί μας
Int. ErrorE031Wrong V Measure
Voltage (V) misreading
Επικοινωνήστε μαζί μας
Int. ErrorE032Wrong I Measure
Current (I) misreading
Επικοινωνήστε μαζί μας
Fan Fail
W010
Fan Fail (no disconnection)
Fan Faulty (Log Only)
Επικοινωνήστε μαζί μας
Int. ErrorE033Under Temperature
Internal Temperature
Επικοινωνήστε μαζί μας
E034Interlock Fail (Not Used)Επικοινωνήστε μαζί μας
E035Remote Off
Remote power-off
Επικοινωνήστε μαζί μας
E036Vout Avg
Average output voltage outside range
Επικοινωνήστε μαζί μας
W012Clock Battery Low (No disconnection)
Clock battery low (not operating)
Επικοινωνήστε μαζί μας

W013
Clock Failure (No disconnection)
Clock faulty (not operating)
Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακάτω θα βρείτε data sheets και manual των Inverter ABB – Power One – Aurora