Τα συχνότερα σφάλματα στους μετατροπείς της Kostal

Σε πολλούς μετατροπείς Kostal γύρω στις 100.000 kWh παρουσιάζονται errors που σχετίζονται με την μη σωστή λειτουργία του μετατροπέα σας.

Δοκιμάστε να κλείσετε τον διακόπτη δικτύου και να τον ξανανοίξετε μετά από 2-3 λεπτά.

Αν το πρόβλημα επιμένει θα πρέπει να μας αποστείλετε τον μετατροπέα για επισκευή.


Παρακάτω εμφανίζεται μια λίστα  ενδεικτικά με τα πιθανά σφάλματα που μπορεί να εμφανιστούν στους inverter της Kostal.

Μήνυμα Περιγραφή βλάβης Δράση
106 Ο ουδέτερος δεν είναι συνδεδεμένος
150 Σφάλμα συχνότητας
151 – 164 Σφάλμα δικτύου κατά την έναρξη
165 – 178 Σφάλμα συχνότητας
240 – 241 Σφάλμα AC
250 Η τάση δικτύου εκτός ορίων
251 – 278 Πρόβλημα δικτύου
279 – 292 Η διακοπή φάσης δεν είναι σωστή
300 – 399 Τερματισμός λόγω διαρροής ρεύματος
400 – 401 PV Over Voltage
601 – 615 Υπερθέρμανση
800 – 999 Εσωτερικό σφάλμα

Συνιστάται πάντα να συμβουλεύεστε το εγχειρίδιο χρήσης του μετατροπέα σας.