Τα συχνότερα σφάλματα σε μετατροπείς SMA


Δοκιμάστε να κλείσετε τον διακόπτη δικτύου και να τον ξανανοίξετε μετά από 2-3 λεπτά.
Αν το πρόβλημα επιμένει θα πρέπει να μας αποστείλετε τον μετατροπέα για επισκευή.

Παρακάτω εμφανίζεται μια αναλυτική λίστα ενδεικτικά με τα πιθανά σφάλματα που μπορεί να εμφανιστούν στους inverter της SMA.

Μπορείτε να αναζητήσετε το σφάλμα με τον κωδικό του χρησιμοποιώντας τη φόρμα αναζήτησης:

Κωικός Σφάλματος Αιτία Δράση
Interferrence Εσωτερικό σφάλμα  Επικοινωνήστε για επισκευή
DI MEAS Πρόβλημα εγκατάστασης  Επικοινωνήστε για επισκευή
!PV-Overvoltage! Υπέρταση DC  Επικοινωνήστε για επισκευή
Bfr-Srr Εσωτερικό σφάλμα Επικοινωνήστε για επισκευή
Fac-Bfr Εσωτερικό σφάλμα Επικοινωνήστε για επισκευή
Fac-Srr Εσωτερικό σφάλμα Επικοινωνήστε για επισκευή
FacFast Εσωτερικό σφάλμα Επικοινωνήστε για επισκευή
Imax/overcurrent Υπέρταση DC Επικοινωνήστε για επισκευή
K1-close Εσωτερικό σφάλμα Επικοινωνήστε για επισκευή
K1-open Εσωτερικό σφάλμα Επικοινωνήστε για επισκευή
Riso Πρόβλημα εγκατάστασης  Επικοινωνήστε για επισκευή
Vac-Bfr Υπέρταση DC Επικοινωνήστε για επισκευή
Vac-Srr Υπέρταση DC Επικοινωνήστε για επισκευή
101-103 Σφάλμα δικτύου  Επικοινωνήστε για επισκευή
202-205 Σφάλμα δικτύου  Επικοινωνήστε για επισκευή
301 Σφάλμα δικτύου  Επικοινωνήστε για επισκευή
401-404 Σφάλμα δικτύου  Επικοινωνήστε για επισκευή
501 Σφάλμα δικτύου  Επικοινωνήστε για επισκευή
601 Σφάλμα δικτύου  Επικοινωνήστε για επισκευή
701 Συχνότητα εκτός ορίου Επικοινωνήστε για επισκευή
801 Σφάλμα δικτύου  Επικοινωνήστε για επισκευή
901 Εσωτερικό σφάλμα  Επικοινωνήστε για επισκευή
1001 Λάθος συνδεσμολογία  Επικοινωνήστε για επισκευή
1101 Πρόβλημα εγκατάστασης  Επικοινωνήστε για επισκευή
3301-3303 Δίκτυο ασταθές Επικοινωνήστε για επισκευή
3401-3402 Υπέρταση DC Επικοινωνήστε για επισκευή
3501 Insulation Επικοινωνήστε για επισκευή
3601 Leaking Current Επικοινωνήστε για επισκευή
3701 Residential Current Επικοινωνήστε για επισκευή
6001-6438 self-diagnosis Επικοινωνήστε για επισκευή
64 self-diagnosis Επικοινωνήστε για επισκευή
6438 self-diagnosis Επικοινωνήστε για επισκευή
6408 self-diagnosis Επικοινωνήστε για επισκευή
6427 self-diagnosis Επικοινωνήστε για επισκευή
6501-6502 self-diagnosis  Επικοινωνήστε για επισκευή
6801-6802 self-diagnosis Επικοινωνήστε για επισκευή
6901-6902 self-diagnosis Επικοινωνήστε για επισκευή
7401 Varistor problem Επικοινωνήστε για επισκευή
7701 self-diagnosis Επικοινωνήστε για επισκευή
7702 self-diagnosis Επικοινωνήστε για επισκευή
7703 self-diagnosis Επικοινωνήστε για επισκευή
77 self-diagnosis Επικοινωνήστε για επισκευή

SMA STP 10000 TL

 

Συνιστάται πάντα να συμβουλεύεστε το εγχειρίδιο χρήσης του μετατροπέα σας.