Διαθέτουμε την
τεχνογνωσία
Εγγυόμαστε το αποτέλεσμα

Με εμπειρία άνω των 10 χρόνων, με πλήθος επισκευών σε σχεδον καθε μαρκα ,ετατροπέα διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών ,μπορούμε να εγγυηθούμε το αποτέλεσμα.