Τα συχνότερα σφάλματα σε μετατροπείς REFUSol

Σε πολλούς μετατροπείς REFUSol παρουσιάζονται errors που σχετίζονται με τη λανθασμένη λειτουργία του μετατροπέα σας.
Δοκιμάστε να κλείσετε τον διακόπτη δικτύου και να τον ξανανοίξετε μετά από 2-3 λεπτά.
Αν το πρόβλημα επιμένει θα πρέπει να μας αποστείλετε τον μετατροπέα για επισκευή.