Παρακάτω εμφανίζεται μια λίστα  ενδεικτικά με τα πιθανά σφάλματα που μπορεί να εμφανιστούν στους μετατροπείς της Kostal.

Συνιστάται πάντα να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του μετατροπέα σας.


106 Ο ουδέτερος δεν είναι συνδεμένος
150 Σφάλμα συχνότητας
151 – 164 Σφάλμα δικτύου κατά την έναρξη.
165 – 178 Σφάλμα συχνότητας
240-241 Σφάλμα AC
250 Η τάση δικτύου εκτός ορίων
251 – 278 Πρόβλημα δικτύου
279 – 292 Η διακοπή φάσης δεν είναι σωστή
300 – 399 Τερματισμός λόγω διαρροής ρεύματος
400 – 401 PV Over Voltage
601 – 615 Υπερθέρμανση
800 – 999 Εσωτερικό σφάλμα

 

 

Εάν ανάψει το κόκκινο λαμπάκι Led στον μετατροπέα σας τότε υπάρχει σφάλμα  το οποίο πρέπει να επιδιορθωθεί.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την άμεση επιδιόρθωση του .


    Bulgarian BG English EN Greek EL