Μετατροπείς Kostal Piko και σφάλματα

Παρακάτω εμφανίζεται μια λίστα  ενδεικτικά με τα πιθανά σφάλματα που μπορεί να εμφανιστούν στους μετατροπείς της Kostal.

Συνιστάται πάντα να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του μετατροπέα σας.

106 Ο ουδέτερος δεν είναι συνδεμένος
150 Σφάλμα συχνότητας
151 – 164 Σφάλμα δικτύου κατά την έναρξη.
165 – 178 Σφάλμα συχνότητας
240-241 Σφάλμα AC
250 Η τάση δικτύου εκτός ορίων
251 – 278 Πρόβλημα δικτύου
279 – 292 Η διακοπή φάσης δεν είναι σωστή
300 – 399 Τερματισμός λόγω διαρροής ρεύματος
400 – 401 PV Over Voltage
601 – 615 Υπερθέρμανση
800 – 999 Εσωτερικό σφάλμα

 

 

Εάν ανάψει το κόκκινο λαμπάκι Led στον μετατροπέα σας τότε υπάρχει σφάλμα  το οποίο πρέπει να επιδιορθωθεί.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την άμεση επιδιόρθωση του .

    Bulgarian BG English EN Greek EL